Thứ Ba, ngày 28 tháng 12 năm 2010

DỊCH VỤ CHẶN CUỘC GỌI CỦA MOBIFONE


Cú pháp gửi tin nhắn để chặn cuộc gọi:
- Đăng ký DV chặn cuộc gọi: soạn tin DK CB gửi 999.
- Kích hoạt DV: soạn BL gửi 999.
- Nhập những số điện thoại cần chặn: soạn BL (số điện thoại cần chặn), (số điện thoại cần chặn),...gửi 999.
- Hủy DV chặn cuộc gọi: soạn HUY CB gửi 999.
- Hủy chặn số điện thoại: soạn BL XOA (số điện thoại đã chặn), (số điện thoại đã chặn),...gửi 999.

4 nhận xét: